OPINIE SPECJALISTÓW O LECZENIU BORELIOZY

Lyme (Borelioza) jest diagnozowana klinicznie. Przy ocenie należy brać pod uwagę całkowity obraz kliniczny w tym poszukiwanie innych możliwych czynników oraz odmiennych diagnoz jak również innych przyczyn zgłaszanych dolegliwości.

Często większą część procesu diagnozowania w przypadku rozwiniętego stadium choroby z Lyme zajmuje wykluczenie innych chorób i określenia zakresu uszczerbku na zdrowiu, który może wymagać odrębnego leczenia.

WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE

Należy obserwować miejsca na ciele narażone na ukąszenie kleszczy, wysypki i wyrzuty skórne, nawet atypiczne, rozwijanie się początkowo nietypowych symptomów w typowe i wyniki testów na obecność odkleszczowych czynników chorobotwórczych. Innym bardzo ważnym czynnikiem jest reakcja na leczenie, a zwłaszcza obecność lub niewystępowanie reakcji typu Jarischa Herxheimera, z klasycznym nasilaniem się symptomów w cyklu czterotygodniowym.

PIROPLASMOSIS (Babesiosis)

Podręczniki określają, że ostre formy występują zazwyczaj u pacjentów z pewną formą niewydolności układu odpornościowego. Objawy typowe dla grypy prędko przekształcają się w dreszcze zimna, wysokie gorączki, niedokrwistość i pancytopenię. Mamy też doniesienia o przypadkach śmiertelnych. Pojawienie się form Babesia na wymazach podskórnych może pomóc w zdiagnozowaniu tej choroby.

U osób z prawidłowym układem odpornościowym objawy średnio zaawansowanej grypy pojawiają się po jednym, dwu tygodniach od ukąszenia i mijają bez leczenia po ponad sześciu do ośmiu tygodni. O ile to nie nastąpi należy obowiązkowo wykonać testy na obecność zarówno Borrelia jak i Ehrlichia.

Tym niemniej, gdy występuje infekcja złożona, wyżej opisana wyraźna postać jest znacznie rzadziej spotykana i rzadko pojawia się obraz pasożytów na wymazach. Objawami infekcji złożonej są silne bóle głowy, duszności, suchy kaszel, zawroty głowy oraz encefalopatia nieproporcjonalne do innych objawów zakażenia Borrelia. Testy nie są jednoznaczne ale powinny zawierać morfologię krwi, wymaz na Babesia (bardzo niski wynik), serologie (IgG oraz IgM) oraz najczulszą metodę - PCR x krwi podskórnej.

EHRLICHIOSIS

Ważnym objawem u pacjenta cierpiącego na chorobę z Lyme jest charakterystyczna przewlekła leukopenia (niedobór białych ciałek krwi). Rzadziej zdarza się trombocytopenia ale nie powinna ona być lekceważona. Bóle głowy, mięśniobóle i ciągłe uczucie zmęczenia wydają się być związane z tą chorobą ale bardzo trudno wydzielić je od objawów towarzyszących Bb. Obecnie musimy polegać na wynikach laboratoryjnych badań serologicznych gdyż nie ma testów bezpośrednich i nie da się określić ich progu czułości.

Nie ma też metody oceny wiarygodności tych badań, zwłaszcza, że występuje wiele odmian chorobotwórczych organizmów podobnych do Ehrlichia, których obecność nie jest wykrywana przez testy. Donosi się o bezpośrednim ujawnieniu tych organizmów w leukocytach ale są to rzadkie przypadki. Dlatego diagnoza na podstawie objawów klinicznych pozostaje zasadniczym narzędziem diagnostycznym. W przypadku gdy chory na chorobę z Lyme nie reaguje na terapię należy wziąć pod uwagę możliwość występowania infekcji złożonej.

LYME BORRELIOSIS RUMIEŃ WĘDRUJĄCY

Rumień wędrujący (EM) jest objawem infekcji Bb ale występuje w mniej niż połowie przypadków. Nawet jeżeli występuje, może być niezauważony przez pacjenta. Jest to zaczerwienione mimośrodowe znamię, nieco wybrzuszone i ciepłe. Czasami występuje słabe uczucie kłucia i swędzenia. Znamię EM powstaje po okresie od 4 dni do kilku tygodni po ukąszeniu i może być skojarzone z objawami ogólnymi. Występowanie wielu znamion jest obecne przez mniej niż 10% czasu ale reprezentuje chorobę przewlekłą. Niektóre ze znamion mają nietypowy wygląd dlatego pomocne może być wykonanie biopsji wycinka skóry. Jeżeli środek znamienia jest owrzodzony lub pęcherzykowaty może to oznaczać infekcję mieszaną z organizmami innymi niż B. burgdorferi.

Po ukąszeniu kleszcza testy serologiczne (ELISA, IFA, western blots itp.) zwykle nie dają wyników pozytywnych przed upływem kilku tygodni (6-8). Najszybszą metodą disgnostyczną w początkowym stadnium zakażenia (po kilku dniach od ukąszenia perzez kleszcza) są metody molekularne - PCR, lub Real-Time PCR.W przypadku pozytywnego wyniku tego badania niezbędne jest podjęcie tereapii natybiotykiem.

Wczesna diagnostyka i podjęcie leczenia niemal w 100% gwarantuje wyleczenie.
Jeżeli obecny jest EM leczenie musi rozpocząć się natychmiast i nie należy czekać na wyniki testów na Borrelia. Lekarz powinien leczyć chorobę we wczesnym stadium. W takich okolicznościach wielu doświadczonych lekarzy klinicznych zaleca wykonanie testu na Borrelia (PCR) dopiero po zakończeniu terapii, w celu weryfikacji jej skuteczności.

WSKAZÓWKI DLA PACJENTÓW. JAK WYJĄĆ I USUNĄĆ KLESZCZA

Przy użyciu pęsety (nie palców!) chwyć kleszcza jak najbliżej skóry i wyciągnij go zdecydowanym prostym ruchem na zewnątrz. Następnie zdezynfekuj ukąszenie. Nie drażnij go gorącem lub chemikaliami gdyż może to spowodować, że wstrzyknie on więcej zarazków do twojej skóry. Przymocuj kleszcza taśmą do kartonika i zapisz datę i miejsce ukąszenia. Pamiętaj, im wcześniej usuniesz kleszcza tym mniejsze prawdopodobieństwo infekcji.